< Събития

УЕБИНАР: Училищните пространства за майсторене - генератор на умения и новаторство

30.10.2020

 

“Училищните пространства за майсторене - генератор на умения и новаторство”

 

Експерти споделят опит в изграждане, оборудване и управление на училищни лаборатории тип “Мейкърспейс” - творческа среда за практикуване на STEM.

 

30.10.2020г.

Начало 14ч. 

 

Уебинарът е полезен на:

-       Директори на училища, които искат да създадат задълбочено отношение на екипите си към темите “STEM” и “Мейкърспейс”;

-       Преподаватели, които искат да практикуват, STEAM, PBL, учене чрез правене и др. съвременни практики и се нуждаят от необходимата за това среда;

-       Експерти в МОН и Столична община, от които зависи развитие и прилагане на политики за съвременна и качествена образователна среда.

 

ПРОГРАМА

 

Захващаме:

-       Представяне на проектната рамка, цели, дейности и перспективи - сдружение Трансформатори.

Визионерстваме:

-       Представяме технологичен, пространствен и организационен модел на училищен мейкърспейс. Ще си говорим за избора на пространство, обзавеждане и машини/технологии;

-       Обясняваме каква е връзката със съвременните учебни практики - STEM, STEAM, PBL, учене чрез преживяване, извънкласни форми и клубове;

-       Защитаваме нуждата от ключови роли, екип и формиране на общност - ученици, преподаватели, родители и външни експерти/партньори. Само така ще имаме устойчива и ползотворна работилница.

Контекстуализираме:

-       Какви са реалните потребности и потенциал в един от столичните райони - представяне на казуси от Район Подуяне и изводи от теренното проучване;

-       Какви процеси генерира конкурса за СТЕМ-центрове на МОН;

-       Какви са нагласите, потенциалът и мотивацията на преподавателите за пълноценно включване в технологичния и педагогически скок? Доклад с препоръки от работна група;

-       Какви са организационните, административно-правни проблеми, съпътстващи развитието на училищни работилници? Доклад с препоръки от работна група;

-       “Око да...пипне”. Разхождаме се (виртуално) в една от работилниците за всичкоправене за  да видим, че  пътят е прокаран и е възможен.

 

Уебинарът е част от проект “Тезгях 4.0 – Училищни пространства за дигитално майсторене” и се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа“ 2020 от  Сдружение Трансформатори, в партньорство с Фондация граждански институт, Район Подуяне и 122-ро Основно училище „Николай Лилиев“.

Галерия

Контакт

София, комплекс на УАСГ
бул. Христо Смирненски №1
Лаборатория за градски дизайн team@smartfablab.org