ТЕЗГЯХ 4.0 – Училищни пространства за дигитално майсторене

01.07.2020

За проект ТЕЗГЯХ 4.0

 

ТЕЗГЯХ 4.0 е проект за изследване и създаване на организационен и технологичен модел на училищна работилница за майсторене, в контекста на столични периферни училища.

 

Българската образователна система има опит с включването на практически редовни занимания в програмите за начално и средно образование. През втората половина на 19в. в много от училищата са обособени кабинети по “труд и техника”(труд и творчество), където учениците са имали възможност да изработват прости и функционални предмети от бита с помощта на ръчни, и настолни инструменти. За съжаление тези дейности и технологии не бяха доразвити и осъвременени.

 

От перспективата на новите индустриални революции( 3.0 и 4.0), пазара на труда, който следва технологичното развитие на обществата и желанието ни образователната среда да е все по-привлекателна и креативна за учениците, е обяснимо защо развитието на т.н.” The maker movement”, STEM и STEAM практиките и проектно базираното учене е все по-застъпено и неизбежно променя отношението ни към технологиите и науката за да ги направи по-достъпни и разбираеми от всякога.

Така възниква и нуждата от създаване на дигитални центрове за прототипиране, иновации, занаятчийство и предприемачество. 

 

Makerspace и  STEM центровете ще са новото явление в образователната ни система. Дали училищата и преподавателите в тях са готови за такава промяна, как ще бъдат изградени и поддържани и най-вече как ще се използват целесъобразно тези работилници, са въпроси на които ще се опитаме да отговорим чрез проекта “Тезгях 4.0 – Училищни пространства за дигитално майсторене”

 

Подходът, който е избран за реализация на проекта включва изследване на съществуващия контекст и потенциал на училищата, идентифициране на проблеми и намиране на решения чрез експертни работни групи и заключителен уебинар за представяне на добри практики и възможните посоки за развитие на модела.

 

Крайният резултат от проекта е ръководство - помощник за създаване на училищни работилници за майсторене, в помощ на директори, преподаватели, родители и партньори, както и за внедряване на практики като STEM, STEAM, учене чрез правене, проектно базирано учене и др. Заедно с това, ще бъде създадена база данни от примери за забавно и полезно ползване на училищните работилници.

 

Следващи стъпки на инициативата са 

  • създаване на поредица обучения за преподаватели, за изграждане на нужния експертен и организационен капацитет в училищата;

  • създаване на пилотни ученически работилници в различни по вид и мащаб училища чрез менторски и партньорски подходи;

  • създаване на нови и адаптиране на съществуващи STEM и PBL проекти заедно с преподавателите и учителите

 

“Тезгях 4.0 – Училищни пространства за дигитално майсторене” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа“ 2020 от  Сдружение Трансформатори, в партньорство с Фондация граждански институт, Район Подуяне и 122-ро Основно училище „Николай Лилиев“.

Полезни линкове

Contact

София, комплекс на УАСГ
бул. Христо Смирненски №1
Лаборатория за градски дизайн team@smartfablab.org